ޙަބަރުރ.އަތޮޅުބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ކިނޮޅަސްކުޅިވަރު

މޫސުންގޯސްވެ މިއަދުގެ މެޗް ކެންސަލް ކޮށްފި

“ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″ ވޮލީ މުބާރާތް

ކިނޮޅަހު ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ “ބޮޑު ޗުއްޓީ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް 2017″ ގައި ހިމެނޭ 18 ވަނަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗް މޫސުން ގޯސްވެ ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ހޭވައްލާ އަދި ބޭރިއަންސް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މޫސުން ގޯސްވެ ކެންސަލްކުރި  މިމެޗު ދެން ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޫސުން ރަގަނޅުނަމަ މާދަމާ ހަވީރުއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

Be the First to Comment!


 
Close