ޙަބަރު

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އުނގޫފާރުގެ އެކިސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވަނީ

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އުނގޫފާރުގެ އެކިސަރަހައްދު ތަކުގައި ފެންބޮޑުވަމުން އެބަދެއެވެ. ފެންބޮޑުވަމުންދާ ސަރަހައްދު ތަކުން ފެންގަނޑު ހިންދުމަށާއި އަދި ފެން މޫދަށް ބޭރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރުޑީސީގެ މުވައްޒަވުން އެކުންފުނީގެ ވެހިކަލް ތަކުގައި ދަނީކުރަމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މިވިއްސާރާގައި އެޤައުމަށްވެސް ދަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންނެވެ. މިވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ނެރެފައިވާ އެލާރޓް      މިހާރުވަނީ މިރެއާއި ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

This slideshow requires JavaScript.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ވެލައްވާ!


 
Close