ޙަބަރު

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން އާ ތީމް އަކާއި އާ ލޯގޯ އެއް ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް ގެ 8 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއެކު އާ ތީމް އަކާއި އާ ލޯގޯ އެއް ބޭނުން ކުރަންފަށައިފިއެވެ. 30 ނޮވެމްބަރ 2017 ، އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަންފެށި މިލޯގޯ އަކީ ބްލެކް ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ ލޯގޯއެކެވެ.

ވެބްސައިޓްގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން އައި ތީމްގެ ބަދަލުގައި އިއްޔެ ބޭނުންކުރަންފެށި ތީމް އަކީ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންއައި ތީމްއަށްވުރެ ހުރިހައި ގޮތަކުންވެސް ފުރިހަމަ ތީމެއްކަމަށް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގައި އަލަށް ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ ތީމް ގައި ހުރި ކުދިކުދި ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ރަސްމީކޮށް ތީމް އަދި ލޯގޯ އިފްތިތާހް ކުރުން ވަރަށް ވަހަށް ބާއްވާނެކަމަށް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ވެލައްވާ!


 
Close