ހާއްސަ ލިޔުންޙަބަރު

ވިލްދާނުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބަލަނީ

ކ އޮޅުވެލި ބީޗް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާގައި ވަޒީވާ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް މިމަހު 7 ވަނަދުވަހު ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވި ރ އުނގޫފާރު ހެޕީލައިފް އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ވިލްދާނުގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބެލުމަށް އާއިލާއިން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

ވިލްދާނުގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްނަމަ އެކަން 12 އެޕްރީލް 2018 އިގެ ކުރިން އާއިލާއާއި ހިއްސާކޮށްދެއްވުމަށް އާއިލާއިން ވަރަށްބޮޑަށް އެދިލަށްވައެވެ. މިފަދަކަމެއް އޮތްނަމަ ހުސައިން ޝާހިދު 9991593 އަދި ނާދިރާ އަބްދުއްރަޝީދު 9950585 އާއި ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެފަރާތްތަކުން އެދިލައްވައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

1 Comment on "ވިލްދާނުގެ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް އޮތްތޯބަލަނީ"


Guest
ބަދަތްވެއް
8 months 21 days ago

އަޅުގަނޑައް ވިލްދާންގެ ފަރާތުން އެއްޗެއް ދޭންވެފަ އޮތަސް ގޯސްބަހެއް ބުނެވިފައޮތަސް އަނިޔާއެއް ލިބިފަ އޮތަސް އަދި އެއްވެސް ކަމެއް ގޯސްކޮއްވެފައި އޮތް ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ފަރާތުން މާފްކޮށްފީމެވެ.

 
Close