ޙަބަރުކުޅިވަރު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސްރޭސް މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި

މިއަދު ފެށުމަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ ވެސްޓް ބީޗް އުފާ މަސް ރޭސް 1439 މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އުފާއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:45 ގައި މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކުގެ ކެޔޮޅުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މިއަދުގެ ހެނދުނު މޫސުން ރަނގަޅުކޮށް ފެނުން ނަމަވެސް މެންދުރު ވަނީ މޫސުން ގޯސްވެފައެވެ.

ވެސްޓްބީޗް އުފާ މަސްރޭސް 1439 ގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ 5 ޓީމެވެ. އެއީ ވެސްޓް ބީޗް، ރަވަ ޓީމް، ޓީމް ބެސްޓް ޕްރައިޒް، ރޮދި އަދި ޓީމް 2 ލަކި ޗޫސް އެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

މިލިޔުމަށް ޙިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ވެލައްވާ!


 
Close