ޙަބަރުރ.އަތޮޅުދީން

ފުނޫނުލް ޤްރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފިން 5 ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުނޫނުލް ޤްރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފި

އީފިއަސް ކޮލިޖިއޭޓް އާއި ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފި ގުޅިގެން ސްކޫލް ޗުއްޓީގައި ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށް ނިންމާ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އެގޮފިން ހާމަކުރި މައުލޫމާތުގައި ވާގޮތުން ކޯސްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ފުނޫނުލް ގުރުއާނުގެ އުނގޫފާރު ގޮފިން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި އަދި މީގެ އިތުރުން ފުނޫނުލް ޤުރުއާން އުނގޫފާރު ގޮފީގެ ފޭސްބްކް ޕޭޖް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

ފޭސްބްކް ޕޭޖް:  /https://www.facebook.com/FunoonulQuranUngoofaaruGofi

 

ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތައް:

ކޯސް ލެވެލް މުއްދަތު
1 ޤުރުއާން ޓީޗިން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް 1 އަހަރު
2 އިމާމް ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 6 މަސްދުވަސް
3 ޤާރީ ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 1 2 މަސްދުވަސް
4 ޤާރީ ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2 4 މަސްދުވަސް
5 ޤާރީ ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 6 މަސްދުވަސް

 

މިހުރިހާ ކޯސްތަކެއްވެސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިރާސީ ކަލަންޑަރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައެވެ. އަދި ކިޔެވުން އޮންނާނި އުނގޫފާރަށް ދަތުރުކުރާ އަތޮޅުފެރީ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައިސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެރީން ދެވޭގޮތައް ( ބުރާސްފަތި، ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ) ދުވަހުއެވެ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

Be the First to Comment!


 
Close