ޙަބަރުރ.އަތޮޅުވިޔަފާރި

ރ އަތޮޅުގައި 7 ރިސޯޓް – ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 15 ރަށް، 2 ރަށުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި

ރ އަތޮޅު

ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް ތިން އަހަރަށް ފަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައިވާ ގޮތުން، ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ 132 ރިސޯޓުގެ ތެރެއިން 15 ރިސޯޓް އޮތީ ރ އަތޮޅުގައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެ ބޭއްވި އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ދެފުށްފެންނަ އުސޫލުން، މައުލޫމާތުތައް އާއްމުންނަށް ހާމަކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ރ އަތޮޅުގައި ހުއްދަދެވި ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ރިސޯޓްތައް

# Island Lessee
1 Raa Fasmendhoo

 

Emil Resort Ptivate Limited

6th Floor, H.Aage’, 12 Boduthakurufaanu

Magu Male’, Republic of Maldives

2 Raa Faarufushi

 

Faarufushi Investment Private Limited

M.Rukkara

Fulooniya Magu,

Male’, Republic of Maldives

3 Raa Fuggiri Classic Citi Island Holdings Limited

Level 15-03, The H Dubai, One Shaikh Zayed

Road,

PO Box 28533, Dubai, UAE

4 Raa Kan’doogan’du and Veyvah

 

Mohamed Hussain Fulhu

Bulbulaage, R.Inguraidhoo

5 Raa Kothaifaru and Kuroshigili

 

Ballentine Priavte Limited

MF Building, Level 3

Maafannu, Male’, Republic of Maldives

6 Raa Kudakurathu

 

Kudakurathu Island Pvt Ltd

3A, H. Sifa, Boduthakurufaanu Magu

Male 20035, P.O.Box: 2161

Tel: 3017000, Fax: 3017007

7 Raa Lundhufushi

 

Silver Tides Pvt Ltd

3rd Floor, Hulhugali, Karankaamagu,

Male’ 20083, Maldives.

Tel: +960 3342777, Fax: 3342778, 9785520

8 Raa Uthurumaafaru

 

Sun Front Pvt Ltd

M.Aazamaan(4th fl)

Majeedhee Magu- 20263

Tel (960)3313313

Fax (960)3323466

adminhr@sunfront.com.mv

9 Raa Aarah

 

Cowrie Investment Private Limited

7A S.T.O Aifaanu Building,

Boduthakurufaanu Magu,

Male’, Republic of Maldives

10 Raa Bodufaru Finolhu ( Bodufaru Beach)

 

 

Bodufaru Beach Resort Pvt Ltd

No. 2-C, Faamudheyrige Building,

Male’, Republic of Maldives

11 Raa Bodufushi

 

 

Alibey Maldives Private Limited

3rd Floor, Chaandhanee Magu,

20189 Male’, Republic of Maldives

12 Raa Kottafaru Ali Zahir, A028106, H. Iruvelige, Male’
13 Raa Maamunagau

 

Leisure Horizon Pvt Ltd

Orchid Maage, Level 2, Ameer Ahmed Magu,

Male’, Rep. of Maldives

14 Raa Maanenfushi

 

Maanenfushi Pvt Ltd

Villa Building, Ibrahim Husain Didi Magu

P.O.Box 2073, Male’ 20187,

Rep. of Maldives

Tel: 3325195, fax: 3325177

15 Raa Ufulandhoo Dream Ocean Holidays Pvt. Ltd.

Level 1, H. Sheba, Roashaneemagu,

Male, Rep. of Maldives

Tel: 3333737, Fax: 3313636

Email: info@dreamocean.com.mv

 

މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން 54 ރިސޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރ އަތޮޅުން ލުންދުފުއްޓާއި މާނަންފުށި ހިމެނެއެވެ.

ތަރައްގީ ކުރުމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން 140 ރިސޯޓް މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ހިންގަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރ އަތޮޅުގެ 7 ރިސޯޓް ހިމެނެއެވެ. އެއީ މީދުއްޕަރު، މާމިނގިލި، ދިގަލި، މުރަވަންދޫ/ޖޯލި، ކުޑަފުށި، ފުރަވެރި އަދި ފިލައިދޫ ރިސޯޓެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

Leave a Reply

2 Comments on "ރ އަތޮޅުގައި 7 ރިސޯޓް – ތަރައްޤީ ކުރުމަށް 15 ރަށް، 2 ރަށުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި"


Guest
ksos
11 days 17 hours ago

picnic hadhaalan dhaane rasheh nethy dho.huriha rasheh dhinumaa dhekolhu.

Guest
Iboo
14 days 6 hours ago

Thi list ga nethehnu huravalhi resort eh

 
Close