ޙަބަރުދީން

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މައުރިބް ނަމާދައްފަހު ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރަނީ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ މައުރިބް ނަމާދައްފަހު، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގެ  މިސްކިތްތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ދުއާއެއް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން ހުރިހައި ކައުންސިލުތަކަށް ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

މިރޭ މައުރިބް ނަމާދަށްފަހު ކުރެވޭ މިދުއާއަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާ ހާއްސަ ދުއާއެކެވެ. އުނގޫފާރުގެ 3 މިސްކިތުގައި  މިރޭ މިދުއާ ކިޔާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.
avatar
Close