ކޮވިޑް-19

ޚަބަރުރ.އަތޮޅުސިއްޙަތު

މަދިރި ނައްތާލުމުގަ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަސައްކަތް ފަށަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

“މަދިރި ނައްތާލުމުގެ ނަމޫނާ މުއައްސަސާ އަކަށްވުން” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ސާފުކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފިއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00 ން ހަވީރު 16:00 އަށެވެ.

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުން މިއަދުގެ މި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމުގައި ސާފުކުރާނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަރަހައްދެވެ. މިމަސަައްކަތުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހުރިހައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close