ޙަބަރުރ.އަތޮޅުމަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019ސިޔާސީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ގެނެސްދެނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އިން ގެނެސްދޭ ގޮތައް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތައް ނިންމީ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި އުފާގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި އުފާއިން ވަނީ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ގެނެސްދޭނެ ގޮތްތަކާއި މިންގަނޑުތަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އުފާއިން މިގޮތައް މިނިންމީ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް ގައި އެބޭފުޅުންގެ ކެމްޕެއިން ހަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ހުށައަޅަމުންދާތީއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގައި ކެމްޕެއިން އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިއަދުންފެށިގެން އެފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 7915615 އިބްރާހީމް ޒަޔާން އާއި ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުންއެދެމެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close