ޙަބަރުރ.އަތޮޅުމަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019ސިޔާސީ

އެމް.ޑީ.ޕީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ – އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ފޯމް ހުށައަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނުގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމަށް އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ބައިވެރިވާން އަލްއުސްތާޒް އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ފޯމު ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އިބްރާހީމް ޝިޔާމް ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ 200 މީހުންގެ ސޮޔާއެކު ފޯމުހުށައަޅާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 17:30  ހާއިރުއެވެ. އަލްއުސްތާޒް އިބްރާހީމް ޝިޔާމް އަކީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޯމު ހުށައެޅި 5 ވަނަ ކެނޑިޑޭޓެވެ.

ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު ހަވީރު 4 އަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް ފޯމު ހުށައަޅާފައިވަނީ

1 މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ)

2- އަބްދުލް ބާރީ ހުސައިން

3- ހުސައިން ޝިހާމް

4- އިބްރަހީމް ނަސީރު

5- އިބްރާހީމް ޝިޔާމް

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close