ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

ޕެނަލްބޯޑުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މުޅިރަށުން މިރޭ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ

ޕެނަލްބޯޑުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިރޭ މުށި ރަށުން ކަރަންޓް ކަނޑާލާނެކަމަށް އަންގައިފިއެވެ. ކަރަންޓް ކަނޑާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ މެންދަމު 1:00 ން 1:15 އަށް ކަމަށް އިންޖީނުގެއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ކަރަންޓް މިކަނޑާލަނީ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއަށް ގެނެސްފައިވާ 450 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރު އިންސްޓޯލްކޮށް ޕެނަލް އަށްގުޅުމަށްޓަކައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close