ޙަބަރު

ޖަމިއްޔަތުއް ސައިފުން ކޯޗިން ކޭންޕެއް ފަށައިފި

ޖަމިއްޔަތުއް ސައިފުން އިންތިޒާމްކޮއްގެން އުނގޫފާރު ސްކޫލާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފުޓުބޯޅަ ކޯޗިން ކޭންޕެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ކޯޗިން ކޭންޕް ފަށާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ.

އުނގުފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި ކޯޗިން ކޭންޕް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ޖާދުﷲ އަބްދުލް ބާރީ ބުނިގޮތުގައި މި ކޯޗިން ކޭންޕަކީ އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ޗުއްޓީ ދުވަަސްވަރާ ދިމާކޮށް ސްކޫލްގެ ގުރޭޑު 4 ކުން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް ބަަވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޭންޕެކެވެ.

ޖާދުﷲ މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ކޯޗިން ކޭންޕް 10 ދުވަަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާނެވެ. މި ކޯޗިން ކޭންޕުގައި މިހާރު ގާތް ގަނޑަކަށް 40 އަކަށް ދަރިވަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close