ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

ދުވާފަރު ދޯންޏަކުން ހުދަންބަރެއް ހޮވައިފި

ރ.ދުވާފަރު ދޯންޏަކުން ހުދަންބަރު މާވަހަރެއް ހޮވައިފިއެވެ.  މި މާވަހާރު ހޮވާފައި ވަނީ ދުވާފަރު މަންފާ ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަކުންނެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އާށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ދޯނީގެ ވެރިފަރާތް އަހުމަދު މުޙައްމަދު ބުނި ގޮތުގައި މި މާވަހަރު ހޮވާފައި ވަނީ އިއްޔެ ރޭގެ 9:00 އާ 10:00 އާ ދެމެދު ރ.އަތޮޅު މަހިދޫ ކައިރިންނެވެ.

އަހުމަދު މުޙައްމަދު މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ހޮވާފައިވާ މާވަހަރުގައި 800 ގުރާމް ހުރެއެވެ. އަހުމަދު ބުނިގޮތުގައި އޭނާ ބޭނުން ވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މާވަހަރު ވިއްކާލުމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މާވަހަރު ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޭނާގެ ނަންބަރު 7687351 އަށް ގުޅައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އޭނާއެދެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close