ޙަބަރުރ.އަތޮޅު

ދުވާފަރު ގައި ނިޔަމި ކޯސް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި މިންސް ގުޅިގެން ދުވާފަރުގައި ހިންގާ ނިޔަމި ކޯހުގެ ދެވަނަ ބުރު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާ މިކޯހުގައި 20 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ނިޔަމި ކޯހުގެ މައުލޫމާތު އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އާއި ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާގެ އަބްދުﷲ ނަޒީމް (ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވީ މިކޯހުގައި ކިޔަވައިދެނީ މިދާއިރާގެ ތަޖުރިބާލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ލެކްޗަރާ އެއް ކަމަށާއި މިއީ ކުރީ ކޯހުގައިވެސް ކިޔަވައި ދެއްވި ލެކްޗަރާ ކަމަށެވެ.

ކޯހުގެ ޕްރެކްޓިކަލް އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ ދުވާފަރު ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިންނެވެ. ކޯހުގެ ފީއަކީ ދެހާސް ރުފިޔާއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close