ހާއްސަ ލިޔުންޙަބަރު

2018 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ވިއުސް ލިބުނު ހަބަރު

މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް ގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ނިއުސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ގެނެސްދިން ހަބަރު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަބަޔަކު ކިޔާފައިވާ ހަބަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޤުބޫލުވި ހަބަރަކީ ތުއްތު އީތަން އަށް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވުމަށް އެދި ގެނެސްދިން ހަބަރެވެ. އީތަންގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް އެހީތެރިކަމެއް ވެދެއްވުމަށް އެދި ގެނެސްދިން މި ހަބަރު 27590 މީހުން ކިޔާފައިވެއެވެ. މިހަބަރު ފޭސްބްކް ގައި 726 މީހުން ޝެއަރ ކޮށްފާވާއިރު ފޭސްބްކުން 44047 މީހުން ބަލާފައިވެއެވެ.

މިހަބަރު އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް ގައި ގެނެސްދެވިފައިވަނީ 20 މާޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިހަބަރު ގެނެސްދީފައިވަނީ މުނާޒު މުހައްމަދު އެވެ.

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރއެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕްރޮގްރާމަރއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ނިއުސް ޓީމުން ކުރާ މިމަސައްކަތް ކިއުންތެރިން ބަލައިގަނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާ އެއްބާރުލުމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު މިމަސައްކަތުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ ދެމެހެއްޓުމެވެ. އަދި އަތްދަށުން ކަމެއް ގޮސްފައިވާނަމަ އެކަމުން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close