ޙަބަރުރ.އަތޮޅުމަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019ސިޔާސީ

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި އާދަމް ޝަރީފް ވާދަކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޓިކެޓު ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފަށް ރޭ ދީފި އެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފަށް ޓިކެޓް ދީފައިވަނީ ޕީޕީއެމާއި ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ އަށް ޕީއެންސީ އިން އާދަމް ޝަރީފު ރ ފައިނުއަށް ޓިކެޓް ދިނުމާއެކު އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ޓިކެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 2 ކަށް އެރީއެވެ. އެދާއިރާގެ ޓިކެޓް އެންމެ ފުރަތަ ކަށަވަރު ކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީގެ ޓިކެޓްގައި އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ ރ މަޑުއްވަރީ އާދަމް ޝިހާމެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close