ޙަބަރު

އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް 4 ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް 4 ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނީ އަރަބި ޓީޗަރަކާއި ޕްރައިމަރީ 3 ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއެވެ.

އަރަބި ޓީޗަރުގެ ވަޒީފާ އަސް ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 11 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ ސުންގަޑިއަކީ 13 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަުގެ 14:00 އެވެ.

މިވަޒީފާ ތަކަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތަކުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅާނީ 6580262 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނީ admin@ungoofaaruschool.edu.mv އަށެވެ.

އަރަބި ޓީޗަރުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/95410

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/95545

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close