ޙަބަރުރ.އަތޮޅުވިޔަފާރި

އައިލެންޑް ޕްރޮފިޓްގައި ޙާއްސަ ސޭލެއް – ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ އަންނައުނެއް ވެސް އެންމެ 100ރ އަށް

އުނގޫފާރު އައިލެންޑް ޕްރޮފިޓް ފިހާރަ ނުވަތަ ކުރީގެ ކަވާއީ ހޯމް ފިހާރައިން ހުސްކުރާ ސޭލެއް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން ފިހާރައިގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެމުން ހަސަން ސައީދު ބުނި ގޮތުގައި ފިހާރާގައި މިހާރު ހުރި ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން މި ސޭލް ކުރިއަށް ދާނޭ ކަމަށާއި މި ސޭލް ގައި އެކި ކަހަލަ އަންނައުނު ލިބެން ހުންނައިރު ކޮންމެ  އެއްޗެއްގެ ވެސް އަގަކީ އެންމެ 100ރ ކަމަށެވެ.

އައިލެންޑް ޕްރޮފިޓް ފިހާރަ ހުންނާނީ މަޝްހޫރު ކަވާއީ ހޯމް ފިހާރަ ކުރިން ހިންގި ތަނުގައި އުނގޫފާރު ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައެވެ.

އުނގޫފާރުގައި ކުރިން ހިންގި ކަވާއީ ހޯމް ފިހާރަ މުދަލާ އެކު ވިއްކާލުމުން އެ ފިހާރަ ގަތުމަށް ފަހު އައިލެންޑް ޕްރޮފިޓްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ދަނީ އުނގޫފާރު ފޭރާން ފިހާރައިގެ ފަރާތުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close