ޙަބަރުރ.އަތޮޅުމަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019ސިޔާސީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު 10:30 ގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2019

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ ބަހުސްގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި އޮންނާނެވެ.

ޕީއެސްއެމް އިން ގެނެސްދޭ މި ބަހުސް އަކީ އެދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެނޑިޑޭޓުން އެދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ތައާރަފް ވުމަށާ އެ ކެނޑިޑޭޓުން އެދާއިރާ އަކާއިމެދު ދެކޭގޮތާއި ދާއިރާ އާއިމެދު ވިސްނުމާއި ފިކުރު ގެންގުޅޭގޮތް ހާމަކޮށްދިނުމަށް ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ލިބިގެންދާ ރަގަނޅު ފުރުސަތެކެވެ. އަދި ހަމަ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކެނޑިޑޭޓުންގެ ފެންވަރު ބަލާލަން ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެކެވެ.

ރ އަތޮޅުގެ ފަސް ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަލިފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސް ރޭ 10:00 ގައި ވަނީ ގެނެސްދީފައެވެ. ދުވާފރު ދާއިރާގެ ބަހުސް މިއަދު 12:30 ގައި ގެނެސްދޭއިރު މިއަދު މެންދުރު ފަހު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ބަހުސްވެސް ގެނެސްދޭނެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close