ޚަބަރު

އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށިގެން ދާނެ – ރައީސް ސޯލިހު

އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މިއަހަރު ފެށިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރ.އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ރ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި މިއަދު މެންދުރު އުނގޫފާރ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

(އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ)

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
ކިނބޫ ސޯލިހު Recent comment authors
ކިނބޫ ސޯލިހު
Guest
ކިނބޫ ސޯލިހު

އުނގޫފާރެު ގިނަރައްޔިތުން ބޭނުމެއްނޫން ޔާމީނު ވަގައްގެނެއްސަ އޮއި ޑްރެޖަރަކުން އުނގޫފާރު ބިންހިއްކާކަ އެހެންވީމަ ސޯލިހުބެވެސް ސައްހަގޮތުގަ ޑްރެޖަރެއްގަނެފަ ފަޅުހިއްކައިދީފިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު .އެހެންމިބުނީ މިހާރު އަބަދު ދައްކަނީ ފަޅުހިއްކާވާހަކަ އެއްކަލަ ވަގު ޑްރެޖަރުން

Close