ޙަބަރުވިޔަފާރި

ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮސެޑް ކުރަހާ ބީއޯކިއު ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ ތެޔޮޝެޑްގެ ކުރެހުން ތައްޔާރުކޮށް ބީއޯކިޔު ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މި ތަން އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އުނގޫފާރުގެ ބަނދަރުގެ ދެކުނުން ތެލުގެ ވިޔަފާރިއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގައެވެ.

އެކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ތެޔޮޝެޑް ކުރަހައި ބީއޯކިއު ހަދައި ދިނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 17 އެޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30ގައި  އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 24 އޭޕްރީލް 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި  އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކަމަށެވެ.

ގެޒެޓުން އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/100295

 

 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close