ކޮވިޑް-19

ގެލެރީ

ގެލެރީ: އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ މާހެފުން

އުނގޫފާރު ފުލުހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އުނގޫފާރުގެ މުއައްސާތަކާ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މާހެފުން – ފޮޓޯ: ޠާހާ ހުސެއިން

 

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close