އާންމު ފަރާތްތަކުގެ ދެންނެވުން

ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްތޯ ބެލުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަ ޙުސެއިން މުޙައްމަދު (ކަނބުރު ހުސޭނު)، އަމާޒު، ރ.އުނގޫފާރު ވަނީ 15 ޖޫން 2019 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ނިޔާވެފައެވެ.

ވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބައްޕަގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް އޮތްނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދެމެވެ.

15 ޖޫން 2019

އާއިލާގެ ފަރާތުން

އިބްރާހިމް އާސިފް (ޖީކޮ)، 9944478

ހަސަން ހުސެއިން (ވާލޯބި)، 9832555

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close