ކޮވިޑް-19

[covid-19-global-overview]
ޚަބަރު

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން 2019 – ޙާއްސަ ލައިވް ކަވަރޭޖް

މިއަދަކީ އަކީ އުނގޫފާރުގެ ތާރީހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން، އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ދެމުން އައި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏަކުން ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތެއް ބެލުމަށް ސިއްރު ވޯޓެއް ނެގޭ ދުވަހެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވައި ވަނީ އެ ކައުންސިލުން ދެމުންދާ ފެނާއި، ކަރަންޓާއި، ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ކުނި ކޮށި ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް އަހާށެވެ.

މި ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އަށް އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ރިހި މާލަމުގައެވެ. މި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ޙާއްސަ ލައިވް ކަވަރޭޖަށް މަރުހަބާ.

 

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Akun bakun Recent comment authors
Akun bakun
Guest
Akun bakun

Vote lun kuriyah fhanee av roomga

Close