ކޮވިޑް-19

[covid-19-global-overview]
ޚަބަރުރ.އަތޮޅުތިމާވެށިސިއްޙަތު

ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރު ރުކުމާ އާއިލާއިން ދުވާފަރު އުތުރުކޮޅު ތުނޑި ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފިއެވެ. ސާފުކުރުމުގެ މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ އީދު ނަމާދަށްފަހުއެވެ.

ރުކުމާ އާއިލާގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މި ހަރަކާތަކީ ރުކުމާ އާއިލާއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހަރަކާތް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަކީ މަދިރީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތް ވުމަށް މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ކުރާމަސައްކަތެއްގެ އިތުރުން ތުނޑި ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ވަރަށްބޮޑަށް ހަޑިވެފައިވާތީ އެސަރަހައްދު ސާފުކޮށް ރީތިކޮށް ބޭއްވުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވުމު ހަރަކާތެއްކަމަށެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު އީދުނަމާދައްފަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފޯރިގަދަ މިހަރަކާތުގައި އެއާއިލާގެ، 4 އަހަރުން މަތީގެ 84 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close