ޚަބަރުރަށު ކުޅިވަރު

އުނގޫފާރު “އީދު މަޖާ 1440” އަންހެނުންގެ ބިލެއް އެޅުން

އުނގޫފާރު އީދުމަޖާ 1440

1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަލްހާ އީދުގެ ކުޅިވަރުތައް އުނގޫފާރުގައި ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. “އެންމެންއެކުގައި” މި ޝިޔާރާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ އީދު ކުޅިވަރުތައް އީދު 5 ދުވަހަށް ދެމިގެންދާނެއެވެ.

އީދު ކުޅީވަރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށްދިޔައީ އަންހެނުންގެ ކޯޑިބިލެއް އެޅުމެވެ. ހެނދުނު 9:30 ހާއިރު ފެށި މިހަރަކާތް މެންދުރު ނަމާދަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މެނދުރުފަހުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އިހުގައި އަންހެންވެރިން ކޯޑިބިލެއް އަޅަނީ އަންހެނުންގެ ކޯޑި ފަރިވަޅު ދިނުމަށާއި ކޯޑި ކަނޑާލާ ފަރާތައް ހަދިޔާ ދިނުމަށާއި މިފަދަ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކޯޑި ބިލެއް އެޅުން ކުރިއަށްދަނީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ އިތުރުން އީދުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައިއެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ކޯޑި ބިލެއް އެޅުމުގެ ފޭސްބުކް ލައިވް ވީޑިއޯ

Eid Maja 1440 – Anhenunge Bileh Elhun

Posted by Ungoofaaru.com on Sunday, 11 August 2019

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close