ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓްކެނޑޭތީ ހޮސްޕިޓަލުންދޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ކަރަންޓް ކެނޑޭލެއްގިނަވެ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަމުން އެބަދެއެވެ.  ރޭ އިރާކޮޅުންފެށިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ކަރަންޓް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަވަނީ އަލުން ދިމާވާން ފަށާފައެވެ.

މިއަދު ހެނދު މިމައްސަލަ އިތުރަށް ގޯސްވެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދިން ތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ބުނީ އާތުލީކެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއްކަމަށެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެންދަނީ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close