ޚަބަރުރ.އަތޮޅުސިއްޙަތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުން އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުން އުނފާއިން އިންގާ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ޓީމާއި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ އާއްމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ ހަބަރުތަކާއި މައުލޫމާތު އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން އަދި އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ގެނެސްދިނުމުގައި ދެފަރާތުން އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްލުމެވެ. އަދި މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފްހެލްތުގެ މީޑިއާ ޓީމުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ލެއްވި އެގްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ހަމިއްޔާ އަލީ ވަނީ އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް މިމަސައްކަތަށް ވަރަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close