ޚަބަރުރަށު ކުޅިވަރުކުޅިވަރުއުފާ ފުޓުސަލް ކަޕް

އުފާ ފުޓުސަލް ކަޕްގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ ބާއްވަނީ

އުފާ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019

މިމަހު 30 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުފާ ފުޓުސަލް ކަޕް 2019 ގެ ގުރުއަތުލުން މިރޭ އޮންނާނެއެވެ.

މުބާރާތު ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ 21:00 ގައި އުނގޫފާރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުގެ މީޓިން ރޫމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ހުރިހައި ޓީމުތަކުގެ މެނޭޖަރުންނަށް ދައުވަތު ފޮނުވާނެކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ބައިވެރިވެފައިވަނީ 9 ޓީމެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close