ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ މާދަމާ އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުހައްމަަދު ސޯލިހް މާދަމާ ރ. އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިއީ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅެއްގައި ރައީސް އަލިފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސް ވަނީ ރ އަތޮޅުގެ ބައެއްރަށްރަށް ވަޑައިގަންފައެވެ.

އަލިފުށީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރޭ ރަންޔޫބިލް ފާހަގަކުރުމަށްމާދަމާރޭ އަލިފުށި ސުކޫލްގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅާއި އަދި އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބިލް ހަރަކާތަށްއަލިފުށިވަނީ ވަރަށްބޮށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close