ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ މީދޫއަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މާދަމާ ރ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަލިފުށީގެ ިއތުރުން މީދޫއަށްވެސް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:40 ހާއިރުއެވެ.  ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ އެމަނިކުފާނު މަޤާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތްފަހުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މީދަތުރުފުޅުގައި މީދޫއަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ރ. އަލިފުށްޓަށެވެ. ރަޢިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީދޫއިން ފުރާވަޑައިގަތުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ މެނެދުރުފަހު 1:45ގައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ރައިސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close