ޚަބަރުރ.އަތޮޅުމުނިފޫހި ފިލުވުން

ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފި

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން މާދަމާ ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްތާރެސް ގައި ބައިވެރިވާ އެމިނިސްޓްރީގެ ވަފުދު މިއަދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ވަފްދަށް އުނގޫފާރު ބަނދަރުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި އުނގޫފާރު ކޮމިއުނީ ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. މިވަފުދުގައި އިސްކޮށްހުްނެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލީ ޒަކީއެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close