ކޮވިޑް-19

ޚަބަރުތައުލީމް

2018 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ސުކޫލްގެ މަތީ ސާނަވީން ރަންތަރި އަކަށް ގާހިސް

އުނގޫފާރު ސުކޫލް

ނިމި ދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރު އުނގޫފާރު ސުކޫލްގެ މަތީ ސާނަވީން އެއްމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނުވަތަ ރަންތަރި އަކަށް ރ އުނގޫފާރު ފަންގި ގާހިސް ޔައުޤޫބު ހޮވިއްޖެއެވެ.

ގާހިސް އަށް މިޝަރަފް އެރުވީ ރޭ އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި އުނގޫފާރު ސުކޫލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހުއެވެ.

ގާހިސް ޔައުޤޫބު މިހޯދި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ އަށް އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަމެވެ. އަދި މިފުރުސަތުގައި ގާހިސްގެ މިކާމިޔާބީގެ ދެ މޭސްތިރިން ކަމަށްވާ ގާހިސްގެ ބައްޕަ ޔައުޤޫބް ޔޫސުފް އަށާއި މަންމަ އަމަތުﷲ ލަތީފް އަށްވެސް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަމެވެ.

ވީޑިއޯ ރިޕޯޓް

Best all around in higher secondary / ungoofaaru school – Gaahis Yaugoob

Best all around in higher secondary / ungoofaaru school – Gaahis Yaugoob

Posted by Ungoofaaru.com on Sunday, 22 September 2019

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close