ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ ކައުންސިލާ ހަވާލުކުރުމަށް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

މާކުރަތު

ރ.މާކުރަތު ރައްޔިތުންގެ ރަށްވެހިގެ ނުވަތަ ކުރީގެ މިރުސްމާގެ ހުރި ބަންޑާރަ ބިމާއި އެބިމުގައިވާ އެއްމެހައި އިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް މާކުރަތު ކައުންސިލާ ހަވާލު ކުރުމަށް އެތަން ބޭނުންކުރަމުންދާ ފާރާތްތަކަށް މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާކުރަތު ރައްޔިތަކު މިއަދު ބުނީ މިއަދު މާކުރަތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި އެތަން މާކުރަތު ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި މިހުކުން ތަމްފީޒުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށްވެސް އަމުރު ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…………….

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.
avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
މާކުރަތު މީހާމާކުރަތު މީހާ Recent comment authors
މާކުރަތު މީހާ
Guest
މާކުރަތު މީހާ

މީ ގާޒީ އަދުނާނު ކައުންސިލގެ ރައީސް ބޮލަށް އެރިގެން އެތަނުން އަދުނާނު ގޯޅިއެއް ކެނޑުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަމެއް. ކޯޓަށް ލާން ޖެހޭހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާ ސިޓީތަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ އަދުނާނު. ކުރިން އެމައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔަ ގާޒީ ނަޝީދު އެމައްސަލަ އިން ތަނާޒުލުވީ އަދުނާނު އެމައްސަލަ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީކަމަށްވޭ. މިހާރު އެމައްސަލަ އެިންމީ އަދުނާނު ބޭނުންވާ ގޮތަށް.

މާކުރަތު މީހާ
Guest
މާކުރަތު މީހާ

މީ ގާޒީ އަދުނާނު ކައުންސިލގެ ރައީސް ބޮލަށް އެރިގެން އެތަނުން އަދުނާނު ގޯޅިއެއް ކެނޑުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަމެއް. ކޯޓަށް ލާން ޖެހޭހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާ ސިޓީތަށް ތައްޔާރު ކުރަނީ އަދުނާނު. ކުރިން އެމައްސަލަ ބަލަމުން ދިޔަ ގާޒީ މަޝީދު އެމައްސަލަ އިން ތަނާުޒުލުވީ އަދުނާނު އެމައްސަލަ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާތީކަމަށްވޭ. މާފު އެމައްސަލަ އެނޫން މީއަދުނާނުގެ ދެކެ ބިރުގަންނަ އަތޮޅު ގާޒީ ސާދިގު

Close