ކޮވިޑް-19

ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

އަނގޮޅިތީމާއި އިނގުރައިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އަނގޮޅިތީމު

ރ. އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ  ގާއިމުކުރުމަށް މިއަދު ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަނގޮޅިތީމުގަ ފެނާއި ނަރުދަމާ އަޅަން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އަޒްރޯވާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ.

މިކުންފުންޏާ މިމަސައްކަތް ހަވާކޮށްފައިވަނީ 658 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ. މިމަސްރޫއުގެ އަގަކީ  19 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު  ރ. އިނގުރައިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްވެސް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އިނގުރައިދޫގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރީ އަލްޓެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިކުންފުންޏާއި މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 34 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close