ކޮވިޑް-19

ޚަބަރުރ.އަތޮޅުވިޔަފާރި

މާދަމާ ނަސްރު ސްޕީޑުން “އައު އޮޑި” ގެނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންއެއް

ނަސްރު ސްޕީޑް

ނަސްރު ސްޕީޑުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު (މާދަމާ) “އައު އޮޑި ޕްރޮމޯޝަން” ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިހާރުވެސް މިފެރީ ދަތުރުކުރާ ރަށްތަކަށް މިޕްރޮމޯޝަންގައި ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.

ނަސްރު ފެރީން އަންނަނީ ބ އަތޮޅު ކުޑަރިކިލާއި ރ އަތޮޅުގެ މީދޫ އަދި މަޑުއްވަރީ ފިޔަވައި ހުރިހައި ރަށަކަށް ދަތުރު ކުރަމުންނެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close