ކޮވިޑް-19

ޚަބަރުތައުލީމް

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

އުނގޫފާރު ކައުންސިލް

ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ މުދައްރިސުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ހެނދުނުގެ ސައިފޮދެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މުދައްރިސުން ކުރާ ބުރަމަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލު މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ދިން ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު އޮތީ ކްލަބް ޔޫތު ސްޓަރގެ ހޯލުގައި މިއަދު ހެނދުނު 9:15 ގައެވެ.

އުނގޫފާރު ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުން ހޯލަށް ހާޒިރުވުމުން ކޮންމެ މީހަކަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި މަލެއް ދީފައިވެއެވެ. މިދި ޔަހަރު މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ބޭއްވީ ޑިނަރނައިޓެކެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close