ކޮވިޑް-19

ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

“އަހަރެންގެ ބެންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” ޕްރޮގްރާމުން ހުޅުދުއްފާރުން ބީޗު ތަރައްޤީ ކުރަނީ

ރ ހުޅުދުއްފާރު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ “އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް” ޕްރޮގްރާމުން ހުޅުދުއްފާރު ބީޗު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުށައެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެ ބޭންކުން މިއަދު އާންމު ކޮށްފައިވާ 5 ޕްރޮޖެކްޓަކީ  ނ. ހޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑާ ތަނެއް ހެދުމާއި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، ހއ. ކެލާގައި ވެއިޓިން އޭރިއާއެއް ސުކޫލް ދޮށުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި ތ. ކަނޑޫދޫ އަދި ރ . ހުޅޫދުއްފާރުގައި ބީޗް ތަރައްޤިކުރުމެވެ.

ހުޅުދުއްފާރުގައި މިހާރުވެސް ދަނީ އުތުރުފަރާތު ގޮނޑު ދޮށް އާންމުން ބާބެކިއު ހަދާ މޫދަށްެއެރިލާ އެސަރައްހުގައި އިށީދެލާ ހެދޭ ވަރަށް ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

ބޭންކުން މިއަދު ހާމަކުރި ޕްރޮޖެކްތައް

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close