ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމް އިން ލައިވް ކުރާނެ

ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ރ އަތޮޅު ރަށްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޤްރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރ އަތޮޅު މުބާރާތް އުނގޫފާރު ޑޮޓްކޮމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ލައިވް ކުރާނެއެވެ.

މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު 1245 ގައިއެވެ. މިއީ ރ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ މުބާރާތެއް ލައިވްކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ލައިވްޓީމުގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދެމުން ޝާހުބުނީ މުބާރާތް ލައިވް ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ އެއްމެހައި ތައްޔާރީތަށް މިހާރުވަނީ ނިމިފައިކަމަށެވެ. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް ފެނިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close