ކޮވިޑް-19

[covid-19-global-overview]
ޚަބަރުވިޔަފާރި

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް އަދި މުދާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ހިންގަމުން ގެންދާ އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ މުދަލާއި އަދި ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް އަދި ގުޅުންހުރި ބާވަތްތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފާރީގެ ލަކުޑިގުދަން / ފޮޓޯ: އަލީ ރަޝީދު
މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލަށްވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 28 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ. އަދި މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިޑްތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 03 ޑިސެމްބަރ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އުނގޫފާރު ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close