ޚަބަރުދިރިއުޅުން

އުނގޫފާރުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސްތަށް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ބާއްވާ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިން ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި ވިއްކުންވެސް އޮންނާނެ

ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑަކްޓްސް އާއި އުނގޫފާރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕޭސްޓްރީ އަދި ބޭކިންގ ކޯސް ތަކެއްގެ ނިންމުނުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގައި ބައްވާ މިރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމާއި އަދި މިކޯހުގައި ބައިވެރިން ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި ވިއްކުން އޮންނާނެއެވެ.

6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިކޯސް ތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 24 ނޮވެމްބަރ 2019 ން 30 ނޮވެމްވަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށެވެ. މިކޯސް ތަކުގައި ކޮންމެ ބައެއްގައި ތަފާތު 10 އައިޓަމެއް އަދި ޖުމުލަ 20 އައިޓަމް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބައިވެރިންނަށް ދަސްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close