ޚަބަރު

ރޭ އައި ކޮޅިގަނޑުގައި އުނގޫފާރު ބޯޅަ ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

މިހާރު ރާއްޖެއަށް މިކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގަ އުނގޫފާރު ބޯޅަދަނޑުގެ ބޯޅަ ގޭގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފިއެވެ. ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ހިނގާފައިވާ މިހާދިސާގަ އެއްވެސް މީހަކަށް އަދަި އިތުރު ތަނަކަށް ގެއްލުމެއްވި ކަމެއް މިހާތަނަށް އެނގިފައެއްނުވެއެވެ.
ރޭއައި ކޮޅި ގަނޑުގައި ބޯޅަ ގޭގެ ފުރާޅުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވަރުގެ ބައެއް ވަނީ ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި މިބައި ވަޔާއެކު ވެއްޓިފައިވަނީ ބޯޅަގޭގެ ހުޅަނގުން އޮތް މަގުމައްޗަށެވެ.

ބޯޅަ ގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމަށްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ ބައި/ ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް އަރީބް
ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close