ޚަބަރުރ.އަތޮޅު

ރ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަނީ

ރ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑަށް މިރޭ އުދަ އަރައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރ.ކިނޮޅަސް، އިނގުރައިދޫ އަދި ފައިނަށް މިރޭ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުންނެވެ.

އުނގޫފާރު.ކޮމް އަށް ލިބިފައިވާ ފޮޓޯ ތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ކިނޮޅަހުގައި އުދަ އަރާފައި ވަނީ އެ ރަށު ބަނދަރު ސަރަހަށްދަށެވެ. އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ބަނދަރާ ދިމާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ލޮނުގަނޑު އަރާ ވަނީ ކޯރުހެދިފައެވެ. ކިނޮޅަހުން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ސުނާމީގެ ފަހުން އެރަށަށް މިހާ ބޮޑަށް އުދަ އެރި މީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

(އިތުރު ތަފުޞީލް އަންނަނީ)

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close