ޚަބަރުރ.އަތޮޅުސިއްޙަތު

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަމީން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު އުނގޫފާރަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރަށް މިވަޑައިގަންނަވަނީ އިންނަމާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކޮށްދެއްވުމަށާއި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕޓަލްގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޕްރައިވެޓް ރޫމުތައް ހުޅުވައި ދެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ފުޅެއްގައެވެ.

ޔޫއާރުއެޗްގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމްތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަނީ

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރަށް ވަޑައި ގަންނަވާނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހުއެވެ. އިންނަމާދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ލެބޯޓްރީގެ ހިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން އޮންނާނީ މިރޭ 20:30 ގައެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމުތައް ހުޅުވައިދެއްވުން އޮންނާނީ މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 ގައެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close