ޚަބަރު

ޖިސްނީ ގޯނާ އާއި ދެކޮޅު ހިނގާލުމެއް މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރުގައި ބާއްވަނީ

ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމެ ގޮތުން އުނގޫފާރުގައި ބާއްވާ ހާއްސަ ހިނގާލުމެއް މިއަދު ހަވީރު އޮންނާނެއެވެ. މައުލުމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން އުނގޫފާރު މުވައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިނގާލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު އުނގޫފާރު ބަނދަރު ސަރަހައްދުންނެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާކުރާ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ މިއަޑުވަރަށް މިވަނީ މުޅިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގަދަވެފައެވެ. މިހިނގާލުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކު ބައިވެރިވެލެއްވުމަކީ މިކަން ިއިންތިޒާމު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close