ޚަބަރުރ.އަތޮޅުސިޔާސީ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ – ރ އަތޮޅު މާލޭ ވޯޓުފޮށި ހުންނާނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގަ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ޓިކެޓް ދިނުމަށް ބާއްވާ އެޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މާދަމާ މެންދުރުފަހު 14:30 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިއިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުން މާލެއާއި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހައި ރަށެއްގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މިއިންތިހާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެންވާ ރ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ވޯޓު ފޮށްޓަށެވެ. ވޯޓު ލުން ކުރިއަށްދާނީ މާދަމާގެ މެންދުރުފަހު 14:30 ރޭގަނޑު 19:30 އަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން މިއިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށް ވޯޓުލެވޭނީ އެމީހަކު ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށަށް ނުވަތަ މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮށްޓަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި އުނގޫފާރުން ވާދަކުރަނީ 4 ކެނޑިޑޭޓުން

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close