ޚަބަރު

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީ ޔޫޝައު އަދި އިރުފާން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި އުނގޫފާރު ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ޔޫޝައު ނަސީމް، ޒެފިރު، ރ.އުނގޫފާރު އަދި ހަސަން އިރުފާން، ފަޒާ ރ.އުނގޫފާރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ޔޫޝައު އަށް 154 ވޯޓު ލިބިފައި ވާއިރު އިރުފާން އަށް 133 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ. މި ޕްރައިމަރީގައި ދެން ވާދަކުރި އަބްދުލް ލަޠީފް އިސްމާއިލް އަށް ލިބިފައި ވަނީ 103 ވޯޓެވެ.

(އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ)

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

މުނާޒު މުޙައްމަދު

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިން އެވެއާނެސް އެސޯސިއަން (އުފާ) ގެ މެމްބަރެކެވެ. އުނގޫފާރު ޑޮޓް ކޮމްގެ ހުރިހާ ކޮންޓެންޓެއް މެނޭޖް ކުރުމުގައި އިސްކޮން ހަރަކާތްތެރިވާ އެޑިޓަރެވެ. އަދި މި ނޫހުގެ ވެބް ޑިޒައިނަރ އަދި ޕުރޮގރާމަރއެވެ.
avatar
Close