ކޮވިޑް-19

[covid-19-global-overview]
ދީން

ހަޤީޤީ ވާހަކަ – ލޯބިވެރިޔާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލި މީހެއްގެ މަރުއައިގޮތް

މިބައިގައި މިގެނެސްދެނީ މިސައިޓްގެ ކިއުންތެރިއަކު ފޮނުފާވައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. މިގޮތުން މި ރޯދަމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާހަކައެއް ގެނެސް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ މިއިން ކޮންމެ ވާހަކަ އަކުންވެސް އެތަކެއް އިބްރަތެއް ތިބާއަށް ހާސިލްވެގެން ދިއުމެވެ.

ވާހަކަ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޕްލޭ ކޮށްލައްވާ!

 

 

އަޅުގަނޑު މެންގެ އިހްލާސްތެރި ދުއާއަކީ މާތްﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތާއި މިންވަރުފުޅުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ނުރައްކާތެރި އުނދަގޫ ހާލަތުން ނެރުއްވައި މި މާތް މައްސަރުގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން! އާމީން.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close