ޚަބަރުވަޒީފާ

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ރިލީފް ޓީޗަރ (އުނގޫފާރު ސްކޫލް)

އުނގޫފާރު ސްކޫލަށް ރިލީފް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް އެސުކޫލުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށްއެދި އެސުކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ވަގުތީ މިވަޒީފާގެ މުއްދަތަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 17 އޯގަސްޓް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ.

އިއުލާނު ގެޒެޓުން ބެއްލެވުމަށް

https://gazette.gov.mv/iulaan/view/131996

ޓެގް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އިބްރާހީމް ޒަޔާން

އުނގޫފާރު ފޯސްޓެރިންގް އެވެޔާނެސް އެސޯސޮއޭސަން (އުފާ) ގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރ އަދި ފުރަތަމަ ދެ ދައުރުގެ ރައީސް އެވެ. އުފާ ނިވްސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ޙަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އެއް ނޫސްވެރިޔާއެވެ. ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ޙަބަރުތައްވެސް ލިޔުއްވުމުގެ އިތުރުން ވާހަކަ ލިޔުމަށް ޝަޢުގުވެރިކަން ހުންނަވައެވެ.

ގުޅޭ ލިއުންތައް

avatar
Close